Visor entitats locals

El present VISOR de la participació ciutadana en els municipis de la Comunitat Valenciana ha sigut desenvolupat per la Generalitat a partir del treball realitzat pel Grup d'Investigació CRITERI de la Universitat d'Alacant.

L'objectiu d'esta investigació és proporcionar informació útil i visual sobre aspectes claus de les dinàmiques participatives en els municipis de la Comunitat Valenciana actual, com poden ser el lloc que ocupa la ciutadania en la configuració de polítiques públiques, els vincles entre el desenvolupament comunitari i els canals que les institucions obrin per a la implicació de veïns i veïnes en assumptes públics, les oportunitats que brinda el sector associatiu per a articular la dinàmica participativa i els problemes als quals s'enfronta, o els aspectes procedimentals relacionats amb la gestió de la participació ciutadana en el territori valencià.

La investigació ha seguit un enfocament metodològic propi de les estratègies qualitatives en ciències socials durant l'any 2023, utilitzant com a principal recurs d'investigació entrevistes en profunditat i grups de discussió. 

La delimitació territorial per a la selecció de casos s'ha basat en la demarcació municipal de la Comunitat Valenciana, quedant conformada una mostra final en la qual es van seleccionar per al treball de camp un total de 26 municipis, d'acord amb l'encreuament de dos criteris de selecció: comarca de pertinença i nombre d'habitants per municipi.