Visualització de contingut web

Transparència associacions

Des de la Direcció General de Transparència i Participació, presentem TEP – Transparència Entitats Privades, el  servei de GVA Oberta que la Generalitat posa a disposició de les entitats privades per a facilitar que publiquen la informació que estableix la llei de transparència. Amb aquesta eina, les entitats privades que estan obligades a publicar la seua informació per haver rebut ajudes o subvencions públiques tindran més fàcil ser transparents.

Cal recordar que tenen obligacions de transparència i han de publicar informació, en la seua pàgina web o mitjançant aquesta eina, les següents entitats:

  • Entitats privades que perceben durant un any més de 50.000 € en ajudes i subvencions d'entitats públiques de la Comunitat Valenciana.
  • Entitats privades que perceben durant un any més de 100.000 € o més en ajudes i subvencions de qualsevol entitat pública.
  • Entitats privades que perceben durant un any 5.000 € i més en ajudes i subvencions de qualsevol entitat pública, si aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals.