Visualització de contingut web

Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la C.V.

En aquest apartat podeu trobar informació sobre la tramitació del Projecte de Llei de Participació Ciutadana, iniciat per la Direcció General de Participació Ciutadana, amb el que es pretén garantir l'aplicació, promoció i desenvolupament del dret a la participació de la ciutadania en els assumptes públics autonòmics i locals de la Comunitat Valenciana.

Llei 4/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana.

Presentació Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana.

Text del Projecte de Llei resultant del debat de la Comissió de Coordinació de les Corts.

Compareixences en LES CORTS en la fase de participació ciutadana del procediment d'elaboració del Projecte de llei, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana:

Tramitació de l'avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la C.V. 

 

Més informació en GVA Participa

Anteproyecto de Ley de Participación - VIDEO