Visualització de contingut web

PLA DE TREBALL

Els principals objectius de la Direcció General de Participació són:

 • Promoure i consolidar la cultura de la participació en l'elaboració de les polítiques públiques i fomentar l'educació en la participació.
 • Crear aliances amb les entitats locals del territori de la Comunitat per a potenciar les polítiques participatives i compartir les experiències de participació ciutadana per a generar una governança participativa a tots els nivells governamentals.
 • Establir aliances i xarxes de col·laboració amb altres administracions públiques per a fomentar la participació de la ciutadania.
 • Fomentar l'associacionisme a la Comunitat Valenciana, la formació i la cultura de la cooperació interassociativa, així com donar suport a les associacions del territori.
 • Gestionar les ajudes per als projectes de participació desenvolupats per la societat civil.

ECOSISTEMA GVA PARTICIPA

Per a construir confiança i aprofundir en la millora de la qualitat democràtica i institucional del nostre territori desplegarem les accions següents:

 • Elaboració de marcs normatius de participació. Aquesta acció té com a fi coordinar la manera de fer els processos participatius tant en l'elaboració normativa com en els plans i programes:
  • Nova llei de participació de la Comunitat Valenciana.
  • Actualització semestral de la guia de participació.
  • Registre d'òrgans de participació.
 • Creació i gestió del Portal de participació ciutadana GVA Participa com a eina tecnològica d'impuls i canalització de la participació de la ciutadania en els assumptes públics.
 • La creació d'unitats de participació en els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat.
 • Reforç d'aliances a través de convenis i xarxes. Amb l'objectiu de difondre els valors de la participació ciutadana, promoure la investigació, formar els agents socials i acostar la cultura de la participació a la ciutadania.
  • Universitats.
  • Diputacions.
  • Xarxa de governança participativa municipal.
  • Xarxa autonòmica de participació ciutadana.
 • Desenvolupament dels Pressupostos Participatius en la Generalitat Valenciana.
 • Convocatòries públiques d'ajudes a:
  • Entitats ciutadanes.
  • Centres valencians a l'exterior.
  • Cases regionals d'altres comunitats autònomes establides a la Comunitat.
 • Foment de l'educació en la participació. Escola formativa de l'associacionisme.
 • Reforç de canals de comunicació amb la ciutadania i teixit associatiu.

La nostra fórmula