Visualització de contingut web

PLA DE TREBALL

Els principals objectius de la Direcció General de Participació són:

  • Fomentar la cultura i la pràctica de la participació ciutadana en la Comunitat Valenciana
  • Aprofundir en el lideratge de la Generalitat en matèria de govern obert a nivell nacional i internacional
  • Innovació en polítiques de participació ciutadana
  • Generar un desenvolupament normatiu que augmente el protagonisme de la societat civil organitzada en els processos de presa de decisions públiques de la Generalitat
  • Institucionalitzar una Xarxa Municipal de Governança de la Comunitat Valenciana i crear una xarxa d'espais participatius
  • Impuls de polítiques de govern obert en les entitats locals de menys de 20.000 habitants
  • Fomentar l'associacionisme en tots els seus vessants
  • Fomentar l'associacionisme veïnal

 

 

Resolució per la qual s'aproven les Línies d'Acció Estratègica de Transparència, Participació i Qualitat Democràtica (Legislatura 2023/2027)

 

 

La nostra fórmula