Normes del procés

Llei de Pressupostos

És la primera vegada que els pressupostos d'una comunitat autònoma incorporen partides concretes derivades d'un procés participatiu. Finalment, han sigut 96 els projectes guanyadors que han resultat executables, i que es veuen plasmats en el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022. El pressupost total del conjunt de propostes ascendeix a 101,7 milions d'euros, d'entre els quals, 70,6 milions han sigut pressupostats per a aquest pròxim any, i la resta serà pressupostada per a l'any 2023.

En l'informe de resultats inclòs en el projecte de Llei de Pressupostos apareixen totes les propostes ciutadanes agrupades per conselleries i per capítols pressupostaris de despesa (capítol II: Compra de béns comuns i despeses de funcionament; capítol IV: transferències corrents i capítol VI: Inversions reals).

Això suposa un compromís real per cadascuna de les conselleries d'executar els projectes presentats i avalats per la ciutadania, i, per tant, un pas més en la consecució d'una democràcia més participativa.

L'informe dels Pressupostos Participatius es troba en el següent enllaç: