Visualització de contingut web

Guia formativa

La guia formativa de consulta interactiva, inclou el contingut de totes les accions formatives, així com altres recursos addicionals que pogueren resultar d'interés. 

Es tracta d'un recurs de caràcter bàsic que proporciona ferramentes i continguts formatius mínims a tots els agents de la Comunitat Valenciana que treballen, directament o indirectament, en l'àmbit de l'associacionisme i la participació ciutadana.