Visualització de contingut web

Guia de Participació Ciutadana de la GVA i el seu sector públic

La Guia és un document de consulta interactiu en el qual es conjuminen els òrgans formals i instruments de participació de la Generalitat. L'objectiu de la Guia és doble, ja que, d'una banda, visibilitza els espais de participació perquè la ciutadania puga participar en l'elaboració de polítiques públiques i, d'una altra, facilita a l'Administració una visió global de totes les vies obertes de les quals disposa.

La Guia pretén ser un instrument útil per a la ciutadania perquè també estableix les bases de la participació ciutadana a la Comunitat Valenciana. En el document trobaràs una ordenació temàtica que t'ajudarà a saber quins són els mecanismes per a participar en els àmbits que t'interessen.

Listado Documentos

VIDEO - Guia de Participació Ciutadana de la GVA i el seu sector públic