Visualització de contingut web

Fase 3: Revisió interna dels propostes

La Direcció General de Participació Ciutadana realitzarà una revisió interna de les propostes, comprovant que compleixen cadascun dels requisits necessaris perquè la proposta passe a la fase de suports.

La Comissió de seguiment i control supervisarà aquesta revisió, validant la relació de propostes que queden descartades en aquesta fase amb una succinta indicació del motiu de la seua exclusió.