Visualització de contingut web

Estudis

Les polítiques públiques han de nodrir-se de bons diagnòstics socials. Els principis del bon govern i de la governança exigeixen coherència, eficàcia i rendició de comptes cap a la ciutadania. Per això la Direcció General de Participació Ciutadana manté una estreta relació amb tots aquells agents estratègics en l'anàlisi de la societat valenciana.

A continuació podràs consultar totes les investigacions que han sigut elaborades per a aquesta finalitat i han ajudat a posar en marxa polítiques públiques pertinents i sostenibles.

La participació en l'àmbit local

Durant l'any 2020 el grup d'investigació MADphy de la Universitat Politècnica de València ha realitzat un visor interactiu sobre la incidència de la participació ciutadana en la gestió de les polítiques públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

S'han estudiat quatre paràmetres:

 • Visibilitat de la participació ciutadana
 • Recursos destinats per a la participació ciutadana
 • Foment de la participació ciutadana
 • Pressupostos Participatius

Accés al visor de participació en l'àmbit local

Visualització de contingut web

Experiències participatives en els municipis de la Comunitat Valenciana

Durant l'any 2020 el grup d'investigació MADphy de la Universitat Politècnica de València ha realitzat un visor interactiu sobre les experiències i diferents fórmules participatives en els municipis de la Comunitat Valenciana.

S'han estudiat quatre àrees:

 • Disseny de polítiques i presa de decisions
 • Diagnòstic de situació i planificació de l'agenda pública
 • Gestió de serveis o equipaments
 • Foment de la participació ciutadana

Accés al visor d'experiències participatives en els municipis de la Comunitat Valenciana

Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

Creant futur

La Direcció General de Participació Ciutadana té com a objectiu principal fomentar la cultura de participació des de l'àmbit educatiu. Aquesta publicació, realitzada en el marc del conveni de 2019 amb la Càtedra PAGODA i en coordinació amb el departament competent en matèria d'educació i de l'IVAJ, estableix mesures pertinents per a planificar els projectes educatius necessaris que estimulen la participació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Aquesta guia s'estructura de la següent manera:

 • Consideracions sobre les persones joves i les polítiques de joventut.
 • Proposta metodològica per un itinerari d'educació per a la participació «Creant futur».
 • Etapes del projecte i sessions de treball.
 • Fitxes pràctiques per desenvolupar la cultura de participació a les aules.

CREANT FUTUR. Itinerari d'educació per a la participació juvenil.