Visualització de contingut web

Entitats locals

2023

Convocatòria Vigent

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la convocatòria conjunta amb la Generalitat Valenciana per a la concessió de subvencions a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern 2023. (Enllaç a la resolució)

Convocatòria Vigent

Diputació d'Alacant. Concessió de subvencions en matèria de Participació Ciutadana, Transparència i Bon Govern, anualitat 2023. (Enllaç a la resolució)

Convocatòria Vigent

Bases per les quals es regeix la concessió de subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per al foment dels pilars sobre els quals s'assentisca el Govern obert durant l'exercici 2023. (Enllaç a la les bases)

2022

Convocatòria Vigent

Convocatòria concessió de subvencions a Ajuntaments de la Província de Castelló per al foment dels pilars sobre els que s'assentisca en el Govern Obert, exercici 2022. (Enllaç a la Diputació de Castelló)

Convocatòria Vigent

Convocatòria conjunta de la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Dermocràtica i la Diputació Provincial de València per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern 2022 (Enllaç a la Diputació de València)

Convocatória Vigent

Extracte de la convocatòria i bases que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2022. (Enllaç al BOP d'Alacant)

Bases reguladores Vigent

Bases reguladores de la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2022. (Enllaç al BOP d'Alacant)

2021

Convocatòria Cerrado

Concreció de les bases per les quals es regeix la concessió de subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per al foment dels pilars sobre els quals s'assentisca el govern obert durant l'exercici 2021. (Enllaç al Butlletí Oficial de la Provincia de Castelló) (Enlaç al Butlletí Oficial de la Província de Castelló)

Resolució de concessió Cerrado

Concessió de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2021. (Enlaç al Butlletí Oficial de la Província de Castelló)

Convocatòria Cerrado

Convocatòria i bases que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2021. (Enlaç al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant)

Convocatòria Cerrado

Convocatòria conjunta de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Diputació Provincial de València per a la concessió de subvencions destinades a entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern 2021. (Enlace a la Diputación de Valencia)

Resolució de Concessió Cerrado

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre acord de la junta de govern, de data 20 de juliol de 2021, relatiu a la concessió de subvencions de la convocatòria conjunta de la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica i l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. (Enlace a la Diputación de Valencia)

2020

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme. (DOGV 8754 de 04/03/2020)

Resolució provisional concessió Tancat

Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme. (PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme. (DOGV 8937 de 27/10/2020)

2019

Convocatòria Tancat

Resolució de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (DOGV 8495 de 27/02/2019)

Resolució provisional concessió Tancat

Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 8601 de 29/07/2019)

2018

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 8261 de 26/03/2018)

Correcció d'errors convocatòria Tancat

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 8264 de 29/03/2018)

Resolució provisional concessió Tancat

Proposta de resolució provisional de 6 de juliol de 2018, de la Direcció General de Transparència i Participació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 8337 de 12/07/2018)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 8355 de 06/08/2018)

2017

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 7996 de 09/03/2017)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. (DOGV 8100 de 07/08/2017)

2016

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d'entitats locals) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 7820 de 04/07/2016)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2016, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2016 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. (DOGV 7896 de 14/10/2016)

2015

Convocatòria Tancat

ORDRE 18/2014, de 23 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i vicepresident del Consell, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública per a l'exercici 2015, i s'aproven les seues bases reguladores (DOGV 7435 de 02/01/2015)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, per a l'exercici 2015 (DOGV 7622 de 24/09/2015)

Correcció d'errors concessió Tancat

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 15 de setembre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, per a l'exercici 2015 (DOGV 7625 de 29/09/2015)