Visualització de contingut web

Entitats ciutadanes

2024

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l'any 2024, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (Enllaç al DOGV)

2023

Resolució provisional Vigent

Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2023, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (Enllaç a la resolució)

Convocatòria Tancat

Resolució de 10 de gener de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (Enllaç al DOGV)

2022

Resolució definitiva Tancat

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2022 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme (Enllaç a la resolució)

Resolució Provisional Tancat

Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació I Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2022, subvencions destinades a les Entitats Ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (Enllaç a la resolució provisional)

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (Num. 9252 / 10.01.2022)

2021

Resolució Definitiva Tancat

RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (Enllaç a la resolució definitiva)

Resolució Provisional Tancat

Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (Enllaç a la resolució provisional)

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 16 de marzo de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enformtiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (Enllaç a la convocatòria)

2020

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (DOGV 8754 de 04/03/2020)

Resolució provisional concessió Tancat

Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. (DOGV 8937 de 27/10/2020)

Ampliació termini de justificació de subvencions Tancat

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme, per a l'any 2020 (DOGV 8937 de 27/10/2020)

2019

Convocatòria Tancat

Resolució de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (DOGV 8495 de 27/02/2019)

Resolució provisional concessió Tancat

Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (DOGV 8607 de 06/08/2019)

2018

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 8238 de 20/02/2018)

Resolució provisional concessió Tancat

Proposta de resolució provisional de 26 de juny de 2018, de la Direcció General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 8329 de 02/07/2018)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 8355 de 06/08/2018)

2017

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 7984 de 21/02/2017)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana (DOGV 8102 de 09/08/2017)

2016

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV 7832 de 20/07/2018)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2016, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2016 subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana (DOGV 7896 de 14/10/2018)

2015

Convocatòria confederacions, federacions i associacions veïnals Tancat

ORDRE 20/2014, de 30 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident del Consell, per la qual es convoquen subvencions destinades a confederacions, federacions i associacions veïnals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2015 i s'aproven les seues bases reguladores (DOGV 7451 de 27/01/2015)

Convocatòria entitats ciutadanes Tancat

ORDRE 10/2015, de 5 de març, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident del Consell, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al desenrotllament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme per a l'exercici 2015 i s'aproven les seues bases reguladores (DOGV 7486 de 16/03/2015)

Concessió confederacions, federacions i associacions veïnals Tancat

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es concedixen les ajudes a confederacions, federacions i associacions veïnals de la Comunitat Valenciana per a 2015 (DOGV 7557 de 26/06/2015)

Concessió entitats ciutadanes Tancat

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen subvencions a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al desenrotllament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme, per a l'any 2015 (DOGV 7632 de 08/10/2015)