Visualització de contingut web

Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

1ª El Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana celebrà la seua sessió constitutiva el 16 de maig de 2017

2ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 3 d'octubre de 2017

3ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 25 de gener de 2018

4ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 31 de maig de 2018

5ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 21 de noviembre de 2018

6ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 8 d'abril de 2019

7ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 12 de novembre de 2019

8ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 22 de juny de 2020

9ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 19 de novembre de 2020

10ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 21 d'abril de 2021

11ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 15 de novembre de 2021

12ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 27 de juny de 2022

13ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 27 d'abril de 2023

14ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 26 d'octubre de 2023