Centres Valencians a l’Exterior CEVEX

Centres Valencians a l’Exterior, CEVEX

2022

Resolució definitiva Tancat

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació I Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2022 les subvencions destinades als centres valencians en l'Exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (Enllaç a la resolució definitiva)

Resolució Provisional Tancat

Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2022 subvencions destinades als Centres Valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (Enllaç a la resolució provisional)

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades als centres valencians a l'Exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (Num. 9252 / 10.01.2022)

2021

Convocatòria Cerrado

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (DOGV 9046 de 23/03/2021)

Resolució provisional Cerrado

Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (Enllaç a la resolució provisional)

Resolució Definitiva Cerrado

RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021 les subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (Enllaç la la resolució definitiva)

2020

Convocatòria Tancat

Resolució d'1 de juny de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per al any 2020, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior de la Comunitad Valenciana. (DOGV 8830 de 09/06/2020)

Resolució provisional concessió Tancat

Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL)

Ampliació termini de justificació de subvencions Tancat

Resolució de 14 d'octubre de 2020, de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana i dels centres valencians en l'exterior (CEVEX), per a l'any 2020. (DOGV 8930 de 20/10/2020)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 les subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (DOGV 8950 de 12/11/2020)

2019

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8498 de 04/03/2019)

Resolució provisional concessió Tancat

Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8498 de 04/03/2019)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8602 de 30/07/2019)

2018

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8261 de 26/03/2018)

Resolució provisional concessió Tancat

Informació pública de la proposta de resolució provisional de 12 de juliol de 2018, de la Direcció General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8341 de 18/07/2018)

Correcció d'errors resolució provisional concessió Tancat

Correcció d'errors de la informació pública de la proposta de resolució provisional de 12 de juliol de 2018, de la Direcció General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8342 de 19/07/2018)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8393 de 28/09/2018)

2017

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8005 de 22/03/2017)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen per a l'any 2017 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 8082 de 12/07/2017)

2016

Convocatòria Tancat

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 7824 de 08/07/2016)

Concessió Tancat

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen per a l'any 2016 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV 7890 de 07/10/2016)

2023

Convocatòria Vigent

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (DOGV 9546 de 03/03/2023)

Extracte convocatòria Vigent

Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (DOGV 9546 de 03/03/2023)