Visualització de contingut web

Avantprojecte de Llei de Participació

En aquest apartat trobareu novetats relatives a l'Avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana, iniciat per la Direcció General de Participació Ciutadana, amb el que es pretén garantir l'aplicació, promoció i desenvolupament del dret a la participació de la ciutadania en els assumptes públics autonòmics i locals de la Comunitat Valenciana.  

Esborrany del avantprojecte de llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la CV:

Altres documents:

Més informació en GVA Participa

Anteproyecto de Ley de Participación - VIDEO