Visualització de contingut web

Avaluació del procés

Consell Valencià de la Joventut

Informe justificatiu del compliment de les condicions imposades al conveni signat entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i el Consell Valencià de la Joventut amb l'objectiu d'educar a la joventut en la participació activa prenent partit en el disseny de propostes per als primers pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana.

S'ha treballat amb 24 IES i joves d'entre 12 i 18 anys, també amb grups de joves no associats vinculats al projecte Joves En Marxa, 5 activitats a peu de carrer, Opina Jove al carrer, a les universitats i llocs d'oci de diferents municipis de les tres províncies, amb joves d'entre 18 i 30 anys per, a través de dinàmiques d'educació no formal, reflexionar entorn de les seues necessitats i redactar propostes per als pressupostos que, posteriorment, l'equip tècnic ha agrupat per àmbits. I, per últim, s'ha celebrat una gala retransmesa en streaming on les persones participants van poder presentar les seues propostes per aconseguir vots en la fase d'avals i d'aquesta manera visibilitzar grups de joves compromesos amb la millora de la societat i empoderar-los valorant el seu treball i participació.

Direcció General de Participació Ciutadana

Investigació Socioespacial de MonoDestudio, equip coordinador, i Estel, equip dinamitzador.

El present informe es redacta a mode de Resum d'anàlisi i resultats de les 8 fases que componen la primera prova pilot dels Pressupostos Participatius de Generalitat Valenciana que es va portar a terme entre els mesos de maig i octubre de 2021. Al llarg del document es trobarà un desenvolupament de cada una de les fases amb les seues tasques, principals resultats i conclusions.

Universitat Miguel Hernández

Informe d'avaluació derivat del conveni subscrit entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per al foment d'activitats en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme, durant l'exercici 2021.

En l'avaluació s'han detectat aspectes positius que podran ser reproduïts en experiències futures, així com punts febles que hauran de considerar-se com a reptes a plantejar en futures iniciatives de pressupostos participatius.

Universitat Politècnica de València

El visor "Indícame" ha sigut elaborat pel grup expert matemàtic MADHY, de la Universitat Politècnica de València, on s'exposa amb distintes gràfiques i de forma analítica com ha sigut la participació en el procés dels pressupostos participatius, atenent a distintes variables com el gènere, l'edat o la territorialitat.

Aquestes dades també analitzen l'evolució de les propostes al llarg del procés i les seues particularitats. Finalment, s'inclou un resum ordenat per fases on trobem la informació més rellevant així com els resultats finals del procés participatiu.

Havas Media

Aquest informe resumeix l'impacte de la campanya publicitària executada per HAVAS MEDIA amb detall de les visualitzacions i impressions dels mitjans utilizats (exterior, digital, xarxes socials i ràdio).

Tragsatec

Informe d'avaluació inicial de les propostes ciutadanes del procés de Pressupostos Participatius de la Generalitat per a l'any 2022, realitzat per l'equip tècnic de TRAGSATEC.