Visor de contenido web

Formación en proyectos de subvención

Píldoras formativas para formar a las entidades ciudadanas sobre las novedades de la convocatoria de subvenciones 2023:

La guia formativa de consulta interactiva, inclou el contingut de totes les accions formatives, així com altres recursos addicionals que pogueren resultar d'interés. 

Es tracta d'un recurs de caràcter bàsic que proporciona ferramentes i continguts formatius mínims a tots els agents de la Comunitat Valenciana que treballen, directament o indirectament, en l'àmbit de l'associacionisme i la participació ciutadana.